Nauka języka szwedzkiego w ramach programu "Szwecja - jej kultura, historia i język"

Towarzystwo Polsko-Szwedzkie od wielu lat realizuje program autorski pt. „Szwecja – jej kultura, historia i język”. Program ten do tej pory skierowany był do osób dorosłych. W tym roku przygotowaliśmy również ofertę dla dzieci w wieku od około 10 do około 12 lat. Zapraszamy dzieci w tym przedziale wiekowym do uczestnictwa w programie. Planujemy utworzyć grupę, w której liczba uczestników będzie nie większa niż 10 osób.

Nasz program to cykl dwunastu 90-minutowych zajęć złożonych z dwóch części: nauki języka szwedzkiego i wiedzy o Szwecji. Zajęcia z wiedzy o Szwecji będą nawiązywać do tematów omawianych na zajęciach z języka szwedzkiego i poszerzać zasób słownictwa uczniów. Dzieci będą uczyć się języka szwedzkiego metodą poznawania zagadnień dostosowaną tematycznie do ich wieku. Ostatnie zajęcia będą podsumowaniem całego cyklu nauki.

Pierwsze spotkanie planowane jest na 23 września 2017 r. Kolejne będą odbywały się w soboty w godzinach 10:00-11:45 (w tym 15 minut przerwy).

Koszt całego cyklu zajęć od osoby to 800 zł płatne w dwóch ratach po 400 zł. Przy wpłacie całej kwoty do dnia 20 września 2017 r. koszt zajęć wynosi 720 zł. Materiały dydaktyczne wliczone są w cenę. Ponadto uczestnicy programu otrzymują bezpłatny dostęp do biblioteki Towarzystwa oraz mają możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo takich jak tradycyjne szwedzkie święta, spotkania historyczne, literackie czy filmowe.

Zapisy i szczegółowe informacje (również dokładny harmonogram zajęć) dostępne są w siedzibie Towarzystwa w poniedziałki i środy w godzinach 17:00-19:00

Kontakt telefoniczny: 22 826 08 46 lub 604 783 473

kontakt mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opłaty za uczestnictwo w programie:

Towarzystwo Polsko-Szwedzkie

ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa

prosimy o wpłaty na konto: 56 1440 1101 0000 0000 1460 7803
w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko, "na cele statutowe"